شماره های تماس : 09117659008 _ 01342140226 _ 01342140225 آدرس : گیلان ، آستانه اشرفیه ، روبروی حرم مطهر ، پاساژ نصر ، طبقه دوم ، دفتر وکالت ابراهیم محمد پور

آخرین مطالب

مبانی فقهی و حقوقی طـلاق

تهيه و تنظيم : ابراهيم محمدپـور به نام یگانه دادرس بی همتا نشانه هاي اختصاري ق.1. قانون اساسي ق.ا.ح. قانون امور حسبي ق.آ.د.ک. قانون آيين دادرسي ...

بیشتر بخوانید
سخنان بزرگان

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسان ها برابرند.(مارتین لوترکینگ)

شنبه, 06 اردیبهشت 1393

استاد شهید دکتر علی شریعتی

برگزیده ای از سخنان استاد شهید دکتر علی شریعتی
آنچه ملت ما بدان محتاج است، آنچه انسان را از حاکمیت و مالکیت و فریب نجات می بخشد. همه می روند و مهندس می شوند،

طبیب می شوند، حقوقدان می شوند، فیزیکدان و شیمیست می شوند و می آیند. اگر ملتی از این مقوله ها کمبود
داشته باشد می تواند با پول بخرد و وارد کند. همه روشنفکران ما می روند و کمونیست می شوند، سوسیالیست می شوند،
اگزیستانسیالیست می شوند، لیبرال و دموکرات می شوند،ماتریالیست می شوند، نیهیلیست می شوند، ناسیونالیست می شوند،
یا چیزی نمی شوند. همچنان مومن یا کافر ، زاهد یا فاسد می مانند و مثل بسیاری با یک تیتر تو خالی و یک چمدان توپر
برمی گردند و پروانه کسبی همراه دارند و از یک کنار همه، یک "لیسانس غذایی" برای خود و خانواده سوغات می آورند،
این ها هیچکدام نه کار تازه ای است و نه دوای دردی.

بقول فانون:
"ما نمی خواهیم از افریقا یک اروپای دیگر بسازیم، تجربه آمریکا هفت جد ما را بس است.(ما از جامعه خودمان یک اروپای
شرقی دیگری هم نمی خواهیم بسازیم ، تجربه روسیه بی مرد و یا چین هشتصد میلیونی که در آن فقط یک مرد بیشتر وجود
ندارد، تمامی بشریت مظلوم را بس است). ما می خواهیم یک اندیشه نو ، یک نژاد نو بیافرینیم و بکوشیم تا یک انسان بر روی
پاهای خویش بپا ایستد."

بر روی پاهای خویش به پا ایستادن برای ما که از پا افتاده ایم و به دیگران و دیگرها تکیه داریم و یا تکیه می جوییم خیلی
خیلی معنی می دهد، این کدام انسان است؟ چون انسانی است که مولوی و بودا و مزدک را در چهره اش یکجا باز می شناسیم،
رسیدن به جهان بینی مسلکی که این هرسه در آن با هم سازش و آمیزش خوش آهنگ و زیبا و طبیعی یافته باشند کاری است
که رنج و جهاد و اجتهاد و اخلاص و ایثار و نبوغ و دانش و آگاهی و تجربه و پشتکار بسیاری را می طلبد. کشف این راه و
کوفتن آن و ارائه آن به روشنفکران آزادی که بن بست ها را در پایان همه راهها احساس کرده اند و یا این همه از جستجو
بازایستاده اند کار یک تن و یک جمع و یک نسل تنها نیز نیست. اما برای آغاز سخن گفتن از آن، من امیدوارم که بیش از این
بتوانم کارکنم و عمرم را نثار آن سازم.

امامت انسان امروز که تشنه مسیحی دیگر و نجات بخشی دیگر و ایمانی دیگر است این "تثلیث" است، تثلیثی که زیربنای
طبیعی و حتمی توحید است. و براستی که علی آن مسیح مثلث است که یکی است و در عین حال سه تا ، سه تا است و در عین
حال، یکی!

ولی نمی دانم که تقدیر چه اندازه دیگر برای من ماموریت قائل است و در چنته چه دارد؟ به هر حال شعر مترلینگ را در
بستر مرگ تکرار می کنم که خطاب به پرستارش برای پسرش نوشته است:

"هنگامیکه او آمد.
این عصا و کوله بار و چاروق های مرا به وی بسپار،
وبه وی بگو که من چهل سال پیش،
این عصا را به دست گرفتم
این چاروق را به پا کردم
و این کوله بار را بر دوش گرفتم و براه افتادم
چهل سال، خستگی ناپذیر و تشنه و عاشق ،
به رفتن ادامه دادم.
اکنون راه را تا بدینجا آمده ام ،
و تو پسرم.
اینک ،
عصایم را بدست گیر،
چاروق هایم را بپوش
و کوله بارم را بر پشتت نه
و این راه را
از اینجا که من ماندم
ادامه بده
و تو نیز ، در پایان زندگی خویش به ... .

یادداشت ها